top of page

תחנות הדלק של חברות דלק קטנות מציעות בממוצע הנחות גדולות יותר מתחנות תדלוק של ארבעת החברות הגדולות

לא קיימת תחרות משמעותית בין ארבע חברות הדלק הגדולות. הן אינן מורידות מחירים, למעט במקומות שבהן נמצאת בקרבתן חברת דלק קטנה המציעה מחירים נמוכים.


Comments


bottom of page