top of page
tuxpi.com.1650258776.jpg

דלקן אוניברסלי

הצטרפות לדלקן של סדש

עיקר שוק המשתמשים בישראל בהתקני תדלוק אוניברסליים הינו חברות בענף צי רכב גדולים אשר  עבורם הדלקן מהווה כלי שליטה ובקרה.

בהתאם לתקנות החדשות של כניסת הדלקן האוניברסלי, כל בעל רכב אשר חתם על הסכם עם חברת דלק כלשהי או מספר חברות דלק, יוכל לתדלק באמצעות ההתקן האוניברסלי בכל אחת מהתחנות של אותן חברות. 

התחנות יותאמו לקלוט את התקני התדלוק, כל חברה תדע לקרוא ולדווח לחברה או לבעל הרכב הפרטי את כמות וסוג התדלוקים שבוצעו בתחנותיה, כאשר בתחילת החודש העוקב תשלח חשבונית המפרטת את כמות הרכבים והליטרים שנצרכו באותה חברת דלק. ההנחות יקבעו באופן חופשי ע"י החברות השונות וזאת בהתאם להסכם שנחתם בין חברות הדלק ובין צי הרכבים / בעל רכב פרטי. הגורם החשוב ביותר בקבלת ההחלטה של הצרכן בחתימתו על הסכם ההתקשרות עם חברת דלק מסויימת הינו גובה ההנחות הניתנות ללקוחות ההתקן האוניברסלי. חברת סדש ערוכה לקלוט את הלקוחות החדשים בעלי הדלקן האוניברסלי בכל תחנותיה ברחבי הארץ, והיא אף מציעה הסכם עם הנחות ייחודיות ותנאי הצטרפות מעולים.

חברת סדש מאז ומתמיד מחוייבת לספק ללקוחותיה הן העיסקיים והן הפרטיים את  המחירים הכי תחרותיים באותו איזור. קו פעולה זה המשיך למען לקוחותינו החדשים כוותיקים גם בהתקשרות בהסכמי ההתקנים האוניברסליים. בתום תהליך החתימה על הסכם ההתקשרות יקבלו לקוחותינו בתדלוק באמצעות ההתקנים האוניברסליים הנחה משמעותית אשר נובעת משיטת הפעלת ההנחות ממחיר האשראי במשאבה בתחנה הספציפית, אשר כבר מגלם בתוכו הנחה אזורית משמעותית באותה התחנה. וזאת בנוסף למתן שירות מלא במחיר שירות עצמי ושלל מבצעים בחנויות הנוחות "שרי"  לקהל הרחב של לקוחותינו.

להרשמה לדלקן האוניברסלי של סדש

תודה על הרשמתך! שלחנו לך עכשיו מייל להמשך תהליך ההרשמה.

About

מדוע כדאי להצטרף לדלקן של סדש?

bottom of page